Torpa: 116


                         Effterskreffne
                            hemman
          ähra affmätna j Finnakombla sochn
                         Finnakombla by               folio 117
                         Siöred                             folio 119
                         Öffrarp och Närarp         folio 120
                         Härbiornarp                    folio 122