Torpa: 117-118

(Rubrik:) Kindz häradt      Finnakombla sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Finnakombla ähr 9 hemman
       Vtßäde till hele byen                                          <...>
     Eenßäde sanck suart mylla jordh

1.  Stompzbärg skatte jordh                1
                  Ränter smör                     <...>
                  Wtsäde alz                                              11 3/5
                         Obrukat                                           1 13/20
                   Höö                                                                              50

2.  Hansa gård skatte jordh                 1
                  Ränter smör                      6 lispund
                  Vtsäde alz                                               8 3/10
                  Höö                                                                               40
                  Humble gårdz stänge         200

3.  Jönsa gård skatte jordh                  1
                  Ränter smör                      4 lispund
                  Wtsäde alz                                              11 9/10
                  Höö                                                                               35

4.  Skomakare gården medh
          Lijndeuijk skatte jordh              1
                  Ränter smör                      5 lispund
                  Wtsäde alz                                               13 3/10
                  Höö                                                                               50

5.  Kårahagen hemman                       1/2
                  Ränter smör                      2 lispund
                  Wtsade1 alz                                             3 1/10
                  Höö                                                                               25

6.  Backen hemman                            1
                  Ränter smör                      4 lispund
                  Wtsäde                                                    5 4/5
                  Höö                                                                               20

7.  Boosgården hemman                      1
                  Ränter smör                      6 lispund
     Wtsäde brukat   7 1/5                                                
                  obrukat 1 3/5                                            8 4/5                                   
                  Höö                                                                               24

8.  Tågården hemman                         1
                  Ränter smör                     6 lispund
                  Wtsäde alz                                               10 1/2
                  Höö                                                                               40

9.  Höltan hemman                              1
                  Ränter smör                      6 lispund
                  Wtsäde alz                                               8 2/5
                  Höö                                                                               50

10. ähr fyra wreter, lyda till
      Siöredh, specificerat folio <119> till
                  vthßäde                                                    2 1/5 
      Jttem finnes tuå åkrer till
             Siöredh med 10 noterade
          Vtsäde   brukat      3/10                                     2/5
                        obrukat    1/10
          
     Till förbemälte by ähr mule bete
          godt, fiske watn godt
      Skogh till gärzle och
          brännemark godher

(Karttext:)

Engh
Betes mark
Betes haga
Kål Gård
Humble Gård
Enge hage
Skön walz eng
Sanck skön walz eengh medh ale busker
Kulle
Betes hage
Betes hage
Tuffuigh engh
Skön walz engh
Maa engh
Hård walz engh
Maa engh
Hård walz eng med eeke skogh
Måsig hård walz engh medh eek och haßle skogh
Sanck eengh
Betes hage
Här emällan ähr Kiälstorpa egor belägna
Hårdh walz eng med eeke skogh
Sanck eengh med ale skogh
Sanck hård walz eng medh ale skogh
Här möter Öfrarpas eegor

1 D.v.s. Wtsäde