Torpa: 12-13

(Rubrik:) Kindz häradt        Länghems sochn.

Notarum Explicatio                     Vtsäde tunnor     Höö laaß

Söder Haldarp skatte hemman 1/4
                 Räntar smör           1 lispund
                 Wtsäde alz                                2 1/5                  8
Eenßäde suart mylla och ör jordh,
                  fiske vatn nötorfftigt
A. är een betes hage till båda Haldorpa
     gårder.
                  Mulebete och veda skogh
                  j biörke marken gådt

(Karttext:)

Noor
Wäster
Öster
Söder
Betes hage
Långa lacus
På denna sidan möta Norrehaldarpa egor
Hård maa
Måse
Stenig hård walz engh medh eeke skogh och bäre rijsz
Måsig hård walz engh
Ang lacus
Haldarph till Gällaråhs
Haldarph till cronan ödhe
Scala ulnarum