Torpa: 120-121

(Rubrik:) Kindz häradt      Finnakombla sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

1.  Öffrarp hemman                            1
                  Räntar smör                     4 lispund
                  gärdet      7 tunnor
     Wtsäde wreten A  2 1/2                                       11 7/10 
                  wreten B  2 1/5
                  Höö                                                                               20
                  Humblegårdz stänge         300

2.  Närarp  skatte hemman                 1/2
                  Räntar smör                     3 lispund
     Wtsäde brukat      5 3/10
                  obrukat    1 1/5                                       6 1/2
                  Höö                                                                               14
                  Humble gårdz stänge        200
    
     Enßäde suart mylla jordh
              Skogh till gärzle och bränne-
                mark nötorfftigt
     Fiske vatn j Säm siöö till sijll och
            annor fisk nötorfftigh
                        Mulebete medelmåtigt
C. ähr een åker, lyder till Skommakaregården
     j Finnakumbla, specificerat fol. 116, vtßäde          3/10                         1/2

(Karttext:)

Måsigh hård walz engh
Frälße egor
Öde
Hård walz engh
Öde
Frälse
Frälse eegor
Betes hage
Sanck engh
Ode1
Här emällan ähra de ander Öffrarpas egor belägna
Betes mark
Sanck tuffuigh engh

1 D.v.s. Öde