Torpa: 122

(Rubrik:) Kindz häradt      Finnakombla sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtsäde tunnor    Höö laaß

     Härbiornarp hemman                    1/2
                  Ränter smör                    2 lispund
     Wtsäde brukat     4 1/5  
                  obrukat   3/5                                                         4 4/5
                  Höö                                                                               14
      Eenßäde öhr och suart
                  mylla jordh
      Skogh till gärzle och
      brännemark nötorfftigh,
      fiske vatn i Aßunnen
              godt
      Mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Sanck engh
Öde
Hård walz eng
Sanck bärande eng medh all och biörke busker
Maa engh