Torpa: 124-125

(Rubrik:) Kindz häradt      Holaredh sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Grötteredh hemman                            1
                  Räntar smör                          5 lispund
     Wtsäde brukat     12 3/5                                        
                  obrukat   1/5                                          12 4/5
                       
Höö                                                                                26
                  Humble gårdz stänge              500
     Eenßäde suart mylla jordh,
                fiske vatn nötorfftigt
        Tiärr skogh nötorfftigt
        skogh till timber giärzle,
           suedie och brännemark,
                mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Tuffuigh eng
Måsig hård walz eng medh eeke skogh
Måsig hårdh walz engh
Betes hage medh eek och biörke skogh
Måsigh och tuffuig hårdh walz eng medh biörke skogh
Betes ha<ge>1

1 Endast ha synligt i skarven mellan sidorna ms