Torpa: 126

(Rubrik:) Kindz häradt      Holared sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Ackerhult hemman                           1
                        Ränter smör                  6 lispund
                        gärdet 6 4/5
     Wtsade1 j    wreten A 1 1/2                                 11 9/10
                        wreten B  3 3/5
                               
Höö                                                                           30
     Humble gårdz stänge                        600
     Eenßäde suart mylla jord
     Quarn gångande hööst
          och wår
     Skogh till timber gärzle
        Suedie och brännemark
                nötorfftigh
     Fiske watn ringa,
          mulebete godt

(Karttext:)

Betes hage
Betes hager
Tuffuigh eengh
Betes mark
Maa engh
Sanck engh medh biörke skogh
Engh
Betes marck medh gran skogh
Hård walz
Skogzredz egor
Här möter Skogzredz egor
Maa eng
Hårdh walz eng
Betes marck medh gran skogh  

1 D.v.s. Wtsäde