Torpa: 128-129

(Rubrik:) Kindz häradt      Liungszarpa sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Gudmundstorp hemman                     1/2
                     Räntar smör                       2 lispund
     Wtsäde    brukat 4 4/5
                     obrukat 3/10                                        5 1/10
                     Höö                                                                            20
     Eenßäde öhr och suartmylla jordh
     Quarn ödhe, forom gångande hööst
                     och wåår
     Fiske vatn ringa
     Skogh till timber gärzle och
              brännemark notorfftigh1
     Tiäre skogh ringa,
              mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Jolztorpa egor
Liung och hård walz eng
Maa eng
Hård walz eengh
Betes hage medh liungh
Hårdh walz eengh
Liungh och hård walz eengh
Jolstorpa egor
Jolstorpa egor
Öde
Eeene backe
Eng
Betes hage

1 D.v.s. nötorfftigh