Torpa: 130

(Rubrik:) Kindz häradt      Liungszarpa sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Pasarp hemman                               1
                        Räntar smör                  3 lispund
                        Wtsäde alz                                        6 1/5
                        Höö                                                                          18
     Eenßäde sandh och suart
                        mylla jordh
     Skogh till timber giärzle,
       suedie och brännemark
                notorfftigh
     Tiäre skogh ringa,
                mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Här möta Nore Suenstorps egor
Onyttigh måse
Betes hage
Betes hage
Hård walz engh
Liung backe
Liungh
Maa engh
Maa och småå liungh tufuor
Liungh åhßenn
Liungh marck
Här möta Suenstorpa egor
Maa engh