Torpa: 132-133

(Rubrik:) Kindz häradt      Tranemo sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Liungsznäs skatte hemman                1
                        Räntar smör                  6 lispund
                        giardet1   9 3/5
     Wtsäde j     wreten A 2 4/5                                             12 4/5
                        wreten B 2/5
                        Höö                                                                         40
     Tuå quarnar ödhe, fordom gångande
            hööst och wåår
     Eenßäde sandh och suartmylla
                   jordh
     Fiske vatn nötorfftigt
     Skogh till timber giärzle
          och brännemark.
     Tiäre skogh nötorfftiger,
          mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Maa engh
Liungh marck
Engh
Hårdh walz engh
Engh
Engh
Liungh backa
Maa engh
Här möter Ömmestorpa egor
Onyttigh måße
Betes hage
Liungh marck
Maa engh
Här möter Tranemodz egor