Torpa: 134-135

(Rubrik:) Kindz häradt      Tranemo sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

1.   Lilla Suijåhs hemman                    1/2
                       Räntar smör                2 lispund              
     Wtsäde j    giärdet  3 4/5                                      4 1/10
                       wreten  3/10
                       Höö                                                                           20
                       Humblegårdz stänge    200

2.   Stora Suijnåhs hemman                1
                       Räntar smör                4 lispund 
                       Wtsäde alz                                        9 4/5
                       Höö                                                                           35
                       Humblegårdz stänge    600

      Eenßäde moo och suartmylla jordh
      Skogh till timber, giärzle, suedie
      och brännemark nötorfftigh,
                       mulebete gådt

(Karttext:)

Maa engh
Maa och sköön walz engh
Hård walz engh
Hårdh walz engh
Träsk
Maa engh
Betes mark
Betes hage
Sanck hård walz engh
Hårdh walz eengh
Sanck engh
Betes hage
Betes hage
Betes hage