Torpa: 137

(Rubrik:) Åhs häradt     

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Bookhult hemman                        1/4
                       Räntar smör               1 lispund
                       Wtsäde alz                                        2 1/2
                       Höö                                                                          12
                       Humblegårdz stänge   200
     Eenßäde suart mylla och miäla
                            jordh
          Fiske watn nötorfftigt
          Ållen skogh nötorfftigh
          Tall och book till Giärzle och
                brännemark nötorfftiget
     Timber skogh medelmåtiger,
            mulebete godt

(Karttext:)

Betesmark
Skene walz eengh
Sanck eengh
Betes hage
Tobberedz egor
Hård walz eengh medh biörke skogh
Glafzeredz egor