Torpa: 138

(Rubrik:) Toarpa sochn   

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Halsaryd hemman                         1/2
                       Räntar smör               1 ½ lispund
                       Wtsäde alz                                         2 4/5 
                       Höö                                                                           14
     Eenßäde öhr och suartmylla jordh
     1/2 quarn gångande hööst och wår
         Fiske watn medelmåtiget
     Ållen skogh nötorfftigh
     Eek, book till giärzöe och
         brännemark nötorfftigt,
         Timber skogh nötorfftig,
         mulebete godt

(Karttext:)

Måsigh hård walz engh
Halsaryd
Sanck engh
Hård walz eengh
Onyttigh måse