Torpa: 139

(Rubrik:) Åhs häradt        Toarpa sochn.   

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

1.  Skiänestadh hemman                    1/2
                       Räntar smör               2 lispund
     Wtsäde      brukat     4 4/5                                      5
                       obrukat   1/5
                       Höö                                                                           14
     Eenßäde suart mylla jordh,
          ållen aff eek och book på
          Giälauen
     Quarn 1/3 part gångande mäst åhr-
          ligen
          Mulebete, brännemark
                       nötorfftig
          Fiske watn ringa

(Karttext:)

Öde