Torpa: 14-15

(Rubrik:) Kindz häradt        Länghems sochn.

    Notarum Explicatio                     Vtsäde tunnor     Höö laaß

     Jngestorp ähr 3 hemman
     Wtsäde till hele byen <...>
     Eenßäde suartmylla jordh
1.  Nedergården skattjordh        1
             Räntar smör                  6 lispund
             Wtsäde alz                                         12 4/5
             Höö                                                                           30
             Humble gårdz stänger    300
2.  Mällangården skattejord        1
             Räntar smör                  6 lispund
             Wtsäde   Brukat 4 4/5 tunnor            10 3/5  
                           Obrukat 5 4/5 tunnor
             Höö                                                                           30
3.  Öffuergården frälße til Limmare        1
             Räntar smör                  6 lispund
             Wtsäde   Brukat 10 3/5 tunnor          10 9/10  
                           Obrukat 3/10 tunnor
             Höö                                                                           35
             Humble gårdz stänge     400
     Hästhagen benämdt,  lyder till för-
     bemälte hemman, lijka del och tige,
     noterat folio 16, till höö                                                       8
A. ähr tuå eengefiällar, lyda till Smedz-
     gården i Länghem, specificerat
     folio 30, till höö                                                                  3
     Till förbemälte by ähr skogh till
     giärzle och brännemark på
     Doon sioo hult nötorfftig
     Nåta skogh i Stora Haga när
     de åhr ähra
     Fiske watn nötorfftigt,
     mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Maa engh
1 laß
Hård walz eng medh eeke skogh
Betes hage till hele byen medh liungh öffuer gången
Måsigh hårdh walz engh med eeke, biörke och ehne busker
Sanck eng medh små biörke busker
Sanck tuffuig bärande engh
Sanck tuffuig hård walz engh medh små biörke busker
Starbåtz engh
På dhenna sijdan möta Länghems egor.
Tuffuig skön walz engh
Öde
Maa engh
Hård walz eng
Öde
Öde
Öde
Öde
Här möter ehn onyttigh måße.
Maa engh
Hård walz eng
Öde
Noor
Wäster
Öster
Söder
Onyttigh måße
Dy maa
Måße
Scala ulnarum