Torpa: 141-142

(Rubrik:) Åhs häradt        Huarnumma sochn.   

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Öffra gården j Dollebo hemman    1
                       Räntar smör               4 lispund
                      
giärdet    10 2/5
     Wtsäde j    wreten A 2 3/5                                              13 3/5
                       wreten B 3/10
                       wreten C 3/10
                       Höö                                                                           45
                       Humblegårdz stänge   300
      Eenßäde suart mylla och mycket stenigh
                       åcker
      Quarn på vtmarken gångande hööst och
                       wåår
      Fiske vatn j Määrsiöö godt
            Nåta skogh på Öhrshult medelmåtig,
                 mulebete der sammestädes godt
      Timber giärzle på Marka skogen
                       nötorfftiget

(Karttext:)

Eengh
Eengh
Hård walz engh
Betes hage
Betes hage
Betes hage
Stenigh hård walz eng
Träsk
Stenig hård walz engh medh eek och biörke busker
Sanck tuffuig och måsig hård walz engh
Maa engh
Maa eng
Maa engh
Hård walz eng