Torpa: 143

(Rubrik:) Åhs häradt   

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Nedra Dollebo hemman               1
                       Räntar smör               5 lispund
     Wtsäde      giärdet   10 3/5
                       wreten   3/5                                                    11 1/5
                       Höö                                                                          30
      Eenßäde suart mylla och
             myket stenigh åcker
      Tua1 st. quarnar gångande hööst
             och våår
      Fiske vatn i Määrsiöö godt
      Mulebete och nåta skogh
      på Öhrshult godt
      Timber och giärzle på
      Marka skogen nötorfftiger

(Karttext:)

Betes hage
Huleds egor
Stenig hård walz eng
Onyttig måse
På dhenna sijdan möter Stofuaredz egor
Maa
Maa eng
Måsig hård walz eng
Ma engh

1 D.v.s. Tuå