Torpa: 144

(Rubrik:) Huarnumma sochn.   

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Quarnagården hemman                 1/4
                       Räntar smör               1 lispund
                       giardet1   2 3/10 
     Wtsäde      wreten A  1                                        3 7/10
                       wreten B 1/2
                       Höö                                                                           6
           Humble gårdz stänge               300
     Quarn mäst gångande åhrligen
     Timber giärzle och bränne-
      mark på Maarka skogen .
      Nåta skogh på Öhrshult,
      fiske vatn i Määrsiöö godt,
           mulebete godt

(Karttext:)

Quarn eengh
Hård walz eengh
Här emällan ähr Gunnetorpa egor
Måsig och stenig stagh valz eengh
Betes hage
Hård walz engh