Torpa: 145-146

(Rubrik:) Åhs häradt        Huarnumma sochn.   

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

1.  Booszgården j Huarnum hemman 1
                       Räntar smör               6 lispund
                       giärdet    12 3/5 
     Wtsäde j    wreten A 1 4/5                                  14 3/5
                       wreten B  1/5
                       Höö                                                                           40
                       Humblegårdz stänge   400

2.   Kiyrckarp ibidem hemman          1/2
                       Räntar smör               2 lispund  
                       Wtsäde alz                                        3 1/2
                       Höö                                                                           16
      Eenßäde sand och suartmylla jord,
          skogh till timber giärzle och
          brännemark på Maarka skogen,
          fiske vatn i Määrsiöö godt
          Nåta skogh på Öhrshult,
                       mulebete godt

(Karttext:)

Hård walz eengh
Määre lacus
Määre lacus
Skön walz engh
Betes hage