Torpa: 16

(Rubrik:) Kindz häradt

    Notarum Explicatio                     Höö laaß

     Denna engen, Hästhagen benämdt,
     lyder till Jngestorp och finns der
     specificerat till höö                                    8

(Karttext:)

Ommeßalas egor
Här möta Torstenredz egor.
Maa och starbåtz engh
Hårdh walz engh
Maa och starbåtz engh
Onyttigh måse
Onyttig måse
Länghemz egor.
Vtmarken möter
Länghems egor