Torpa: 17

(Rubrik:) Länghems sochn.

    Notarum Explicatio                     Vtsäde tunnor    Höö laaß

     Lilla Suenstorp hemman        1/2
             Räntar smör                  3 lispund
            
Wtsäde alz                                        6 1/10
             Höö                                                                          10
             Humble gårdz stänge     500
     Eenßäde sand och suart
             mylla jordh
NB
     Noch en maa engh wed Broa slät,
     specificera<d> folio 23 till höö                                             3
     Jttem een bytes medh Stora
     Suenstorp och fins in folio 23, höö                                      101
     Giärzle och brännemark nötorfftig,
             mulebete gådt.
     Ållon på Simme skogh nähr
     de åhr ähra

(Karttext:)

NB Jttem een engefiäll, noterat folio 19, till höö    3  laaß
A. ähr een engh, lyder till Sualegården j Bragnum, höö 1/2 laß
Här emällan ähra Stora Suenstorpa egor belägna
Noor
Wäster
Öster
Söder
Maa och skön walz eng
Måsig hård walz eng
Betes hage
Måsig hårdh walz engh 
1 10 korrigerat från 5 som det synes ms