Torpa: 18-19

(Rubrik:) Kindz häradt        Länghems sochn

    Notarum Explicatio                         Vtsäde tunnor    Höö laaß

     Bragnum ähr 5 hemman
          Vtsäde till hele byen
          Eenßäde suart mylla jordh
1.  Bråtz gården skatte hemman    1
             Räntar smör                     <...> lispund
             Wtsäde alz                                              9 2/5
             Höö                                                                                26
             Humble gårdz stänger       300
     Tuå eenges fiällar wedh Broaslätt,
             noterat folio 23, till höö                                                     9
2.  Halla gården vnder Högalidan   1
             Räntar smör                     <...> lispund
             Wtsäde alz                                              6 1/2
             Höö                                                                                30
             Humble gårdz stänger       200
             Een engh wedh Broaslät noterat foli<o> 23 höö                3
3.  Lofftz gården hemman               1
             Räntar smör                     5 lispund
             Wtsäde alz                                              8 1/5
             Höö                                                                                24
             Humble gårdz stange1      200
     Tuå enge fiällar vedh Broaslätt, noterat
             folio 23, till höö                                                                5
4.  Stora gården hemman              1
             Räntar smör                     7 lispund
             Wtsäde alz                                              11 1/5
             Höö                                                                                30
5.  Sualegården hemman               1
             Räntar smör                     <...> lispund
            Wtsade2  Brukat 7 3/5 tunnor                10 7/10  
                           Obrukat 3 3/10 tunnor
             Höö                                                                                30
     Een engefiäll vedh Broaslätt, noterat
             folio 23, till höö                                                                3
     Till förbemälte by ähr mulebete, giärzle och
     brännemark på Sijmme skogh nötorfftig,
     jbidem ållen skogh nähr de åhr ähra,
     jttem mulebet i Stora Haga gådt,
     nåte skogh der samme städes
A. ähr en engefiäll, lyder till Lijlla Suens-
     torp, specificerat folio 17, höö                                                  3

(Karttext:)

Starbåtz engh
Här möta Länghems ägor
Skene walz engh
Maa engh
Betes hage
Träsk och starbåtz eng
På denna sijdan möter eehn onyttigh måße
Hård walz eng
Sanck tuffuig skön engh
Maa eng
Betes hage
Skön walz engh
Skön walz eng
Noor
Wäster
Öster
Söder
Sanck engh
Hård walz engh medh eke skogh
Betes hage
Sanck tuffuig engh
Öde
Sanck engh
Hård walz engh
Öde
Öde
Öde
Öde
Stora Suenstorpa eegor möta
Her emällan ähr Stora Suenstorpa egor belägna

1 D.v.s. stänger
2 D.v.s. Wtsäde