Torpa: 2-3


(Rubrik:) Kindz häradt      Länghems sochn.

Notarum Explicatio                                    Vtsäde tunnor             Höö laaß

Tårpa säthes gårdh.
Räntar smör <...>
                giärdet A 14 1/2
                giärdet B 13 3/5
                wreten C 1 2/5
                wreten D 1 2/5
                giärdet E 4 3/10
                wreten F 1/5
Wtsäde j  giärdet G 9 1/10                                       56 19/20
                giärdet H 8
                wreten J 3/20
                wreten K 11/20
                wreten L 1 1/10
                wreten M 13/20
                wreten N 1 1/2

                Höö på gårdsenz
                egor                                                                                                    84
                Höö j näset noterat
                folio <...>                                                                                            8
                Kongz engen noterat
                folio 30 till höö                                                                                    24
                Kulingz mader noterat
                folio 52 till höö                                                                                    28
                Kula skogen brukas
                här vnder till betes-
                haga och fins noterat
                folio 52-53 ???.
                Jttem Appelgärdet,
                fordom besettet för 1/2
                hemman och brukas nu
                vnder förbemälte gårdh till
                engh, noterat folio 55, höö                                                              30
                Noch een ängh weedh
                Skiärfuenäs noterat,
                folio 95, till höö                                                                                   3

          Till öfuerbemälte Tårpa säthes-
          gårdh ähr fredkallat timber
          skogh på remmen såßom
          finnes j geograpische taflan antäcknat

          Noch tre hiulquarnar, Forßa
          benämdt, gångande åhrligen,
          der hooß sagequarn1, gångande
          hööst och wåår,
          der brede weed åle fiske gådt,
          jttem fiske vatn i Aßunnen ifrån
          Fästeredz sundh all siön
          jgenom till Plåtenborgzöd

(Karttext:)

Måås och sanck ängh medh biörke skogh
Betes hage medh eek, biörk, gran och haßle skoogh
Måås och stenig hård walz engh medh eeke skogh
Tuffuigh hårdh walz engh medh eek och biörke skogh
Hård walz eng medh eeke skogh
Drakz vdde
Hård walz engh
Drakz wijk
Måsigh hårdh walz engh medh eek och haßle busker
Hård walz eng medh eene busker
Liung och hård walz engh medh biörke skogh
Onyttigh måse
Liung backe
Onyttigh måse
Sanck maa engh
Scala ulnarum
Hård walz engh medh eeke skoogh
Enge hage
Noor
Wäster
Öster
Söder
Lille diura gården
Stenigh hård walz engh
Skön valz eng
Betes marck
Nootladan
Dy måse
Kåål gården
Bärande maa engh
Brygian
Dam
Stenhuset
Lilla lacus
Trägården
Maa engh
Maa eng
Måse lacus

1 D.v.s. sågequarn