Torpa: 20-21

(Rubrik:) Kindz häradt        Länghems sochn

    Notarum Explicatio                         Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Geffarp ähr 2 hemman
     Eenßäde suart mylla och moo jordh
1.  Stora Geffarp skatte hemman    1
             Räntar smör                      5 lispund
                      giärdet  11 3/10
     Wtsäde j   wreten A 1 2/5                             14 7/10
                      wreten B 1 3/5
                      Höö                                                                       26
      Jttem tuå maa enger wedh Lella Gefarp
                      Höö                                                                        5
                      Noch en vth engh, noterat medh B, höö                   6
2.   Lilla Geffarp hemman                1/2
             Räntar smör                       2 lispund
Aff 5 åkrar     Giärdet 3 2/5 tunna
i Stora Geff-   Wreten A 1/2 tunna                     6 9/10  
arpa gerde      Wtsäde 3 tunnor
                      Höö                                                                       25
                      Giärzle och brännemark på
                      Sijmme nötorfftigh,
                      mulebete ringa,
                      fiske watn lijtet
      Nåta skogh i Stora haga nähr dhe
      åhr ähra, jttem mulebete der samma-
      städes, ållen på Sijmme skogh
      nähr de åhr ähra.

(Karttext:)

Hård walz engh medh eke skogh
Sanck eng medh ale skogh
Här möter vtmarken, Stora Haga benämdt
Sanck tuffuig engh medh eeke och ale skogh
Måßigh hård valz engh
På dhenna sijdan möta Siällaråsa egor
Sanck tuffuig engh
Tuffuig bärande engh
Hård walz engh
Betes marck medh ale skogh
Sanck hård walz engh
Tuffuig engh
Maa och skön walz engh
Betes marck
Hård walz eng
Noor
Wäster
Öster
Söder
Maa eng
Maa engh
Liungh backa