Torpa: 22

(Rubrik:) Kindz häradt

    Notarum Explicatio                         Vtßä<de> tunnor    Höö laaß

     Kindalijdan hemman 1/2
             Räntar smör                      3 lispund
             Wtsäde alz                                                6 11/20
                      Höö                                                                            20
     Humble gårdz stänger                300
     Quarn gångande hööst
     och wår
     Eenßäde suartmylla
     och moo jordh
     Giärzle och bränne-
     marck nötorfftigh
     Lööff och näfuer
     ringa
     Mulebete gått
     Fiske watn i ßimme
     siöö, ållennpå Sijm-
     me skogh.

(Karttext:)

Bärande hård walz eng
Skene walz eng
Maa engh
Noor
Wäster
Öster
Söder
Betes marck
Gran backe