Torpa: 23

(Rubrik:) Länghems sochn.

    Notarum Explicatio                         Vtsäde tunnor    Höö laaß

     Broaslät skatte hemman   1
             Räntar smör                      2 lispund
     Vtsäde j giärdet   9 1/10
                   wreten      7/10                                   9 4/5
                   Höö                                                                         25
      Eenßäde suart mylla jordh
      och i blandh sugh och halle-
      grund åker
      Lööff och näffuer skogh till
      sitt eget behoof,
      fiske watn nötorfftigh,
      brännemark, mule bete
             nötorfftigh
A.  ähr een eng till Grälåßa,
      specificerat folio 25, höö                                                         5
B.  ähr tre enger till Bråtzgården
      j Bragnum, specificerat folio 18, höö                                       9
C.  ähr tuå enger till Loffftzgården
      j Bragnum, höö                                                                       5
D.  ähr een engh till Lilla Suens-
      torp, specificerat folio 17, höö                                                 3
F.   ähr een engh till Sualegården
      j Bragnum, specificerat folio 18, hö                                         3
H.  ähr een engh till Stora Suens-
      torp, höö                                                                                 2
J.   ähr een engh, bytes engh til
     Stora Suenstorp och Lilla
     Suenstorp, specificerat
     folio 17, höö                                                                           10

(Karttext:)

Sanck maa och starbåtz engh
Maa engh
Maa engh
Betes marck med bärgh och biörke skogh.
Maa engh
Stag walz engh
Betes mark
Maa engh
Hård walz eng
Noor
Wäster
Öster
Söder
Betes haga
Sanck hård walz eng
Betes haga
Skön walz eng