Torpa: 24-25

(Rubrik:) Kindz häradt        Länghems sochn.

    <Notarum Explicatio                         Vtsäde tunnor    Höö laaß>

     Grälåsåsa skatte hemman   1
             Räntar smör                      2 lispund
             Wtsäde alz                                                8 3/20
             Höö                                                                                  26
             Humble gårdz stänge         600
     Eenßäde sugh, suartmyllajordh, doch
             jblandh halle grundh åker
     Jttem een engh på Broaslätz afritning,
             noterat folio 23, till höö                                                       5
             Brännemark nötorfftigh,
             mulebete ringa

(Karttext:)

Betes haga
Hård walz engh
Vtmarken
Betes haga
Här möter den ander Grälåßa gårdßens eegor
Onyttig måße
Hård walz eng medh eeke skogh
Sanck hård walz eng medh liungh och biörke skogh
Maa och starbåtz engh
Vtmarken
Onyttig måße
Noor
Wäster
Öster
Söder