Torpa: 26-27

(Rubrik:) Kindz häradt        Länghems sochn.

    Notarum Explicatio                         Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Waredh ähr 3 hemman
             Vtßäde till hele byen
     Eenßäde ör och suartmylla jord
1.  Gunnes gårdh hemman                1
                    Räntar smor1               4 lispund
     Wtsade2 i giärdet brukat   5 3/5     
                                obrukat 1 1/2  6 9/10
     Wtsäde j wreten C           2/5   
                    wreten D           1 1/2  1 9/10             8 4/5
                    Höö                                                                          20
                    Humble gårdz stänge600

2.  Bengtz gård                                1
                    Räntar smör                 6 lispund
     Vtsäde j giärdet brukat   8 1/5     
                              obrukat 2/5        8 3/5
                    wreten A 1 1/5
                    wreten B 4/5
     Wtsäde j wreten C 1 3/10           4 5/10            13 1/10
                    wreten D 1/5
                    wreten E 1
                    Höö                                                                          30

3.  Backagården hemman                 1/2
                    Räntar smör                 2 lispund
     Vtsade3 i giärdet brukat   5 3/10     
                               obrukat 3/10     5 3/5
     Wtsade4 j wreten D        1/5   
                     wreten E         1/2       7/10                6 3/10
                    Höö                                                                          12
                    Humblegårds stänger    200
      Timber gärzle och brännemark
                    nötorfftigh
      Fiske vatn i Soofesiöen medelt,
                    mulebete ringa

(Karttext:)

Betes hage
Öde
Hård walz eng
Maa engh
Sanck tuffuigh engh
Skön walz eng
Öde
Hård wlalz eng
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Onyttig måse
Onyttig måse
Öde
Maa eng
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Hårdh wlalz eng
Betes mark
Maa engh
Onyttig måse
Maa och starbåtz engh
Noor
Wäster
Öster
Söder
Här möter Holms egor
Här vth om denne suarte pricker möter een onyttig måse
Maa eng
Scala vlnarum.       
1 D.v.s. smör
2 D.v.s. Wtsäde
3 D.v.s. Vtsäde
4 D.v.s. Wtsäde