Torpa: 30-31

(Rubrik:) Kindz häradt        Länghems sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtsäde tunnor    Höö laaß

     Länghem ähr 12 hemman.
             Eenßäde suart mylla jordh
             Wtsäde till hele byen

1.  Rådde                                         1/2
                    Räntar smör                 <...> lispund
                    Wtsäde alz                                          7 1/10
                    Höö                                                                            15
                    Humble gårdz stänger   300

2.  Smedz gården                              1
                    Räntar smör                 <...> lispund
                    Wtsäde alz                                          13 1/5
                    Höö                                                                            30
                    Humble gårdz stänger   600
     Tuå engefiäller på Jngestorpa afrittningh,
             noterat folio 14, till höö                                                        3

3.  Guldsmedz gården                       1
                    Räntar smör                  6 lispund
     Wtsäde   brukat      7 4/5
                    obrukat   1 9/10                                  9 7/10
                    Höö                                                                            20
                    Humble gårdz stänger   300

4.  Giälarydz gården hemman            1
                    Räntar smör                 <...> lispund
     Wtsäde   brukat      5 3/5
                    obrukat    3/10                                    5 9/10
                    Höö                                                                            20

5.  Lilla gården hemman                    1/4
                    Räntar smör                 <...> lispund
                    Wtsäde alz                                          2 1/10
                    Höö                                                                            8

6.  Öffra skattegården skatte hemman 1                   
                    Räntar smör                 <...> lispund
     Wtsäde   brukat      4 1/10
                    obrukat    2 3/5                                    6 7/10
                    Höö                                                                            25

7.  Palmagården hemman                   1/2
                    Räntar smör                 <...> lispund
     Wtsäde   brukat      4 3/5
                    obrukat    1/10                                     4 7/10
                    Höö                                                                            20

8.  Stompnen hemman                       1/2
                    Räntar smör                 <...> lispund
     Vtsäde    brukat      6 ???/10
                    obrukat    ???                                      6 2/5
                    Hoo1                                                                          16

9.  Crono gården hemman                 1
                    Räntar smör                 <...> lispund
     Wtsäde   brukat      8 4/5
                    obrukat    1/5                                       9
                    Höö                                                                            25

10. Pastoris gård                              1
                    Wtsäde   brukat      14 3/5
                    obrukat    1 9/10                                  16 1/2
                    Höö                                                                            30
                    Humble gårdz stänge    600

11. Haral Stakes gårdh hemman       1
                    Räntar smör                 <...> lispund    
                    Wtsäde alz                                           19 4/5 
                    Höö                                                                            25
 
12. Yttra skattegården skatte hemman 1
                    Räntar smör                 <...> lispund    
     Wtsäde   brukat      5 3/5
                    obrukat    1 4/5                                  7 2/5
                    Höö                                                                            20

A.  ähr en engh, Kongz engen benämdt,
      brukas till Tårpa säthes gård, specificerat
      folio 2, till höö                                                                           24
      Till förebemälte by ähr fiske watn i Skiärsöen
                    medelmåtight
      Timber skogh ringa,
      giärzle och brännemark goder,
                    mulebete ringa

(Karttext:)

Här möter Ömmesalas egor
Kiälkestadz egor möta
Maa engh
Betes hage medh eene busker
Hård walz
Betes hage
Här möta Jngestorpa egor
Sanck engh medh små biörke busker
Hård walz engh medh eke skogh
Hård walz eng
Sanck tuffuig stagh walz engh
Engh medh biörk och ene busker
Öde
Röör båtn
Engh
Sanck tuffuig engh
Noor
Wäster
Öster
Söder
Betes mark
Tuffuigh engh
Sanck tuffuig engh
Betes mark
Hårdh walz engh medh eeke skogh och biörke busker
Sanck engh
Hård walz eng medh eeke skogh
Jngestorpa egor
Betes hage medh biörke busker
Skiäre lacus
På dhenna sijdan möter eehn onyttigh måße
Måßig hårdh walz engh medh eeke skogh
Almäningz betes hage medh små biörke busker offuer wäxen2
Betes mark medh liungh och biörke busker
Vtmarken
Maa engh
Brasmebro
Här möta Bragnums egor
Scala vlnarum                    
1 D.v.s. Höö
2 D.v.s. öffuer wäxen