Torpa: 37

(Rubrik:) Länghems sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtsäde tunnor    Höö laaß

     Hoffznäs, fordom säthe-
               gårdh
               Räntar smör               12 lispund
              
Wtsäde alz                                               25 3/5
               Höö                                                                                 40
          Humble gårdz stange1      1000
         Eenßäde suart mylla jordh,
             fiske vatn gått
     Timber skogh på Gran
     remman effter nötorfften
     Giärzle och brännemark
     här nämst om kringh,
          mulebete gått

(Karttext:)

Här möter Tårpa diuragårdh
Betes hage
Stenig hård walz eng medh eek och haßle skogh
Hård walz eng
Noor
Wäster
Öster
Söder
Steen huus
Betes hage
Maa eng
Vtmarken
Onyttig måse
Hard walz eng
Maa eng
Vtmarken 

1 D.v.s. stänge