Torpa: 38

(Rubrik:) Kindz häradt

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Biörnstorp hemman              1/8
               Räntar smör               1/2 lispund
               Wtsäde alz                                                1 4/5
               Höö                                                                                    6
     Eenßäde suart mylla och moo
                 jordh
     Fiske vatn i Aßunnen gåt
     Timber giärzle och bränne
        mark effter nötorfften,
           mulebete gåått

(Karttext:)

Betes hage
Betes mark
Maa eng
Måsig hård walz eng
Träsk
Scala ulnarum