Torpa: 39

(Rubrik:) Länghems sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Wällebro hemman                1/4
               Räntar smör               1 lispund
     Wtsäde j   giärdet   3 1/5                                                   4
                     wreten    4/5                                                                                      
                     Höö                                                                            10
     Eenßäde suart mylla och
                    moo jordh
         Fiske vatn i Aßunnen gått
     Timber giärzle och bränne mark
               effter nötorfften,
               mule bete gått

(Karttext:)

Noor
Wäster
Öster
Söder
Maa engh
Asunnen lacus
Stenigh hård walz eng
Här möter vtmarken
Betes hager