Torpa: 4-5


(Rubrik:) Kindz härad      Länghems sochn

Notarum Explicatio                     Vtsäde tunnor      Höö laß

Hoffgårdz slättan hemman 1/4
           räntar smör            1 lispund
                giärdet A 2 3/5
Wtsäde i  wreten B 1/2                             4 5/20
                wreten C 1
                wreten D 3/20
                Höö                                                                  10
      Humble gårdz stänger 100
    Eenßäde sand och suart
          mylla jordh.
     Fiske vatn i Aßunnen inför
     Lindön
     Timber giärzle, brännemark
     j Lamba näßet nötorfftig
     Mulebete i Lambnäset gådt

(Karttext:)

Betes hage
Måse
Maa och tuffuig engh
Liung marck med gran skogh och ehne busker
Liung marck
Här möter Lambanäß skogh
Onyttigh måße
Maa engh
Hård walz eng
Noor
Wäster
Öster
Söder
På dhenna sijdan moter1 Liungh backe och onyttiga måßer
Sanck maa engh
Scala ulnarum

1 D.v.s. möter