Torpa: 41

Effter skreffne
hemman
ähra affmätna j Månsta sochn

Röseredh            folio 42
Hoolt                  folio 44