Torpa: 42-43

(Rubrik:) Kindz häradt      Månsta sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Rösered skatte hemman              1
                Räntar smör                    <...> lispund
               
giärdet     21 1/10
Wtsäde j  wreten A 1 tunnor                                    23 1/2
                wreten B 1 2/5
                Höö                                                                                 30
    Eenßäde sand och suart mylla jordh,
             fiske vatn medelmåtigt
Timber giärzle och brännemark
                nötorfftig
                Mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Betes hage
Wtmarken
Hård walz eng med eke skog och haßle busker
Tuffuig maa och starbåtz engh, doch iblandh onyttigh måse
Hård walz engh
Noor
Wäster
Öster
Söder
Wtmarken
Tuffuig starbåtz engh, j bland onyttig måse
Betes marck medh gran skogh