Torpa: 44-45

(Rubrik:) Kindz häradt      Månsta sochn

    Notarum Explicatio                             Vtsäde tunnor    Höö laaß

     Hoolt hemman                            1
                Räntar smör                    <...> lispund
     Vtsade1 j giärdet   brukat   4 3/5
                                 obrukat 2 3/5 7 1/5 tunnor
                    wreten A brukat 1                                10 5/20
     Wtsäde j wreten B brukat 1 4/5   3 1/20
                    wreten B obrukat 3/20
                Höö                                                                                 30
      Eensäde suart mylla och moo jord
      Timber gärzle och brännemark
                nötorfftigh,
            mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Noor
Wäster
Öster
Söder
Betes hage medh gran skogh
Hård walz engh
Sanck tufuig stagh walz engh
Starbåtz engh
Hårdh walz engh medh eek och hasle skogh
Sanck eng medh små busker
Vtmarken på alla sijder    

1 D.v.s. Vtsäde