Torpa: 48-49

(Rubrik:) Kindz häradt      Danicke sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Fiskaretorpet hemman          1/2
              Räntar smör                 2 lispund
              Vtsäde i giärdet    2 4/5 tunna
                           wreten       1/5 tunna                       3
                           Höö                                                                     12
               Ensäde sand och suart
                   mylla jordh
     Fiske watn i ånan och i Kammesiöö

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Skedhebo hemman          1/2
              Räntar smör                 2 lispund
                     giardet1    4 tunnor
     Vtsäde i   vreten A   5/20 tunna                            4 2/5
                     vreten B   3/20 tunna
                           Höö                                                                     14
     Eenßäde sandh och suart mylla jordh,
        fiske watn i ånan och i Kammesiöö,
            brännemark lijten,
                mulebete ringa

(Karttext:)

Kamme lacus                             
Här möta Skiedabos egor
Här möta Rydtß egor
Betes hage medh eene busker
Här möter Fähagens egor
Betes haga
Fiskaretorpet
Stenigh hård walz engh
Här möter Fårßa quarnars egor
Här möter vtmarken
Betes hage medh ene busker aldeles öffuer gången
Betes hage
Stagh och hårdh walz engh
Hårdh walz eng medh eene busker
Sanck engh medh ale skogh
Askehööl
Skedbo
Hårdh walz engh
Maa och starbåtz engh
Vtmarken möter
Maa engh
Hård walz engh
Här möter Fiskare torpets egor
Betes hage
Här möta Kulingz mader