Torpa: 50

(Rubrik:) Kindz häradt

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Rydh hemman                    1/2
                Räntar smör            2 lispund
                
Vtsäde alz                                                5
                    Höö                                                                             12
     Eenßäde sand och suart
            mylla jordh
     Brännemark på Giälaueen
            nötorfftigh
     Jttem giärßle och mulebete
          der sammestädes
     Fiske vatn i Kamme siöö
          lijtet och finnes jnga
         andra lägenheeter till
         förbemälte hemmanß för-
                bättringh.          

(Karttext:)

Booßgardens egor
Fähagens egor
Sanck engh
Måsig hård walz engh
Måsig hård walz eng medh små biörke busker
Sanck eng
Onyttig måse
Rydh
Fähagens egor
Maa engh
Betes marck medh ene busker aldeles öffuer gången
Maa engh
Onyttig måse
Kamme lacus