Torpa: 51

(Rubrik:) Danicke sochn

    Notarum Explicatio                             Vtsäde tunnor    Höö laaß

     Fähaghen hemman            1/2
                Räntar smör           2 lispund
                      giärdet   4 2/5
     Wtsäde j  wreten A 1 tunnor                               5 9/10
                    wreten  B 1/2
                    Höö                                                                             16
      Enßäde ör och suartmylla jord,
             mule bete, brännemark
             och ållen skog på
                 Giälaueen

(Karttext:)

Här möta Lirgeredz egor.
Måsig hård walz eng medh biörke skogh.
Här möter Knappehesters egor
Måsig hård walz eng medh biörk och eene busker
Här möt<a> Boßgårdens egor
Liungh och tuffuig hård walz engh
Maa eng
Fähagen
Betes hage
Här möta Kulingz mader
Betes hage
Här möter Rydhtz egor
Här möter Skedhebos egor