Torpa: 52-53

(Rubrik:) Kindz häradt        Danicke sochn.

    Notarum Explicatio                             Höö laaß

     Kule skogen, brukas till
     Tårpa säthes gård för betes hage,
     såßom specificerat ähr folio 2.
     Kulle mader brukas till Tårpa
     säthes gårdh, specificerat folio 2, höö                  28

(Karttext:)

Vtmarken
Här möta Appelgardetz1 egor
Här möter Knappheesters egor
Betes hage med eek, biörk och haßle skogh
Betes marck
Onyttigh måse
Maa engh
På denna sijdan möta Skedhebo och Fähagens egor
Glijeen lacus
Här möta Tårpa säthes gårdz jnstängda egor
Kulingz ödh
Maa engh
Här möter Åhß skogen
Här möta Forßa quarnars egor

1 D.v.s. Appelgärdetz