Torpa: 54

(Rubrik:) Kindz häradt

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor        Höö laaß

     Knapphestra hemman             1/2
                Räntar smör                <...> lispund
     Wtsäde j    giärdet A 6 1/10
                       giärdet B 4 3/5                                10 7/10
                     <Höö>                                                                               25
      Eenßäde sand och suart
                mylla jordh
      Fiske vatn i Aßunnen
                gåått
      Giärzle och brännemark
                nötorfftigh,
              mulebet gåått
      Ållen skogh på Giälaueen
            nähr de åhr ähra

(Karttext:)

Maa engh
Betes hage medh biörk och eene busker
Här möta Stora Lijrgeredz eegor
Vtmarken
Fähagens egor
Maa engh
Hårdh walz engh
Betes hagar
Här möter Kule mader