Torpa: 55

(Rubrik:) Danicke sochn.

    Notarum Explicatio                             Höö laaß

     Appelgärdet, fordom besettet
     för eet halfft hemman, huilket
     brukas nu vnder Tårpa säthes
     gårdh till engh, höö                                            30
     såßom specificerat ähr folio 2.

(Karttext:)

Här möter Boanaßa egor
På denna sijdan möter Kule skogen
Stenig hård walz engh medh eek, book, biörk och haßle skogh
Asunnen lacus
Maa och starbåtz eng