Torpa: 56-57

(Rubrik:) Kindz häradt        Danicke sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Boanäs hemman                   1
             Räntar smör                 4 lispund
             Wtsäde alz                                                  8 3/5
             Höö                                                                                     25
             Humble gårdz stänge    500
     Eenßade1 suart mylla jordh, doch
             myket stenigh åker
     Fiske vatn i Aßunnen gååt
         Giärzle, brännemark, ållen skogh
            på Giälaueen nötorfftig,
             mulebete gått

(Karttext:)

Betes hage
Onyttig måse
Här möta Skiärfuenäßa egor
Maa engh
Hård walz engh medh biörke skogh
Asunnen lacus
Hård walz eng medh eeke skogh
Måsigh hård walz engh medh eeke skogh
Sanck tuffuig engh
Hård walz engh
På dhenna sijdan möter Appelgärdetz egor    

1 D.v.s. Eenßade