Torpa: 58

(Rubrik:) Kindz häradt

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Stora Lirgered skatt hemman           1
                    Räntar smör                     6 lispund
     Wtsäde j giärdet 11 3/10
     Wreten   brukat   1 3/5                                       13 1/10
                   obrukat 1/5
                   Höö                                                                               40
     Enßäde sand och suart
                   mylla jordh
     Giärzle, brännemark, ållen skogh
                   nötorfftigh

(Karttext:)

Tuffuig skön walz engh
Vtmarken
Danickes egor
Betes hage
Maa engh
Hårdh walz engh medh biörk och ale skogh
Stenigh skön walz engh
Här möta Knaphesters eegor
Sanck stenigh hårdh walz engh medh boork1, ale och haßle skogh
Liungh mark
Stenig hård walz eng medh eek och biörke skogh
På dhenna sijdan möter Boßgårdens egor
Måsigh maa engh
Maa engh
Här möter Fähagens eegor

1 D.v.s. böörk (björk)