Torpa: 59

(Rubrik:) Kindz häradt

    Notarum Explicatio                             Vtsäde tunnor    Höö laaß

1.  Mällan gården j Lirgered skatte      1
                          Räntar smör              2 lispund
         Wtsäde j   giärdet    4 4/5                               7 9/10
                          wreten    3 1/10
                          Höö                                                                      25

2.  Ödegården ibidem hemman            1/4
                          Räntär smör              1 lispund
                          Wtsäde alz                                   3 1/10
                          Höö                                                                      12
     Eenßäde suart mylla miäla jordh och
                          myket stenigh åker
        Giärzle, brännemark, ållen skogh
                          nötorfftigt,
                        mulebete gåått

(Karttext:)

Vtmarken
Betesmark
Betes hagar
Stenigh skön walz engh
Vtmarken
Sanck stenig eng
Stenig hård walz eng medh eek och [och] ale skogh
Stenig hårdh walz eng
Betes mark
Sanck tuffuig hård walz engh
Här möter Stora Lijrgeredz eegor
Vtmarken
Knapeheesters egor