Torpa: 6

(Rubrik:) Kindz häradt

Notarum Explicatio                     Vtsäde tunnor      Höö laaß

Forsa quarna 3 stycken gångande
åhrligen
Sage quarn gångande hööst
och våår
Ålefiske godt.
                      wreten A   2/5
Dertill vtsäde  wreten B   3/20                           1 1/20   
                      wreten C   1/2
                      Höö                                                               5
Enßäde öhr och sandh jordh,
skogh effter nötorfften i Åhs
skogen, ibidem mule bete

(Karttext:)

Glijhe lacus
Kulingsmadhen
Maa engh
Här möter Åhs skogen
Fiskare torpz eegor
Engh
Betes marck medh bärgh och gran skogh
Sage quarn1
Ålefiske
Aske hööl

1 D.v.s. Såge quarn