Torpa: 60-61

(Rubrik:) Kindz häradt        Danicke sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Danicke hemman                   1/2
             Räntar smör                  <...> lispund
                   giärdet    5 3/5
     Wtsäde  vreten A  5/20                                        6 1/20
                   wreten B 1/5
                   Höö                                                                              25
               Humble gårdz stänge   300
      Enßäde suart mylla jordh
      Slättan hemman                    1/2
             Räntar smör                  2 lispund
      Wtsäde j giärdet    2 3/5
                   wreten      3/10                                      2 9/10
                   Höö                                                                              10
               Humble gårdz stänge   400
      Enßäde sugh och suart mylla jord.
      Till förbemälte hemman ähr skog till
      ållen gärzle och brannemark1
      på Giälauen, mulebete gått

(Karttext:)

Betes hage medh ale skogh
Stora Lijrgeredz egor
Stenig hård walz eng medh eeke skogh
Skön walz eng
Danicke
Vtmarken
Betes mark med booke skogh
Liungh och hård walz engh
Betes mark
Betes hage
Stenigh hård walz engh medh aall och haßle busker
Slättar
Slättar
Hård walz eng
Booßgårdens egor
Skön walz engh
Tuffuigh stagh walz engh
Här möter Booßgårdens egor
Betesmark
Här möter Rylla egor

1 D.v.s. brännemark