Torpa: 62

(Rubrik:) Kindz häradt

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Rylle hemman                           1
                     Räntar smör              4 lispund
     Wtsäde    brukat    7 9/10
                     obrukat  3/5                                        8 1/2
                     Höö                                                                            50
                     Humble gårdz stänge 200
      Eenßäde moo och suartmylla jord
      Giärzle, brännemark, ållenn skogh
       på giälaueen
                Mulebete gott

(Karttext:)

Här möter Slatans egor
Stenigh hård walz engh
Betes mark
Betes marck
Maa hård walz engh
Sanck och tuffuigh engh
Öde
Skoij walz engh
Onyttigh måse
Betes hage
Stenigh Rylle eengh
Betes haga