Torpa: 63

(Rubrik:) Danicke sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Stuffhult hemman                      1/2
                     Räntar smör             <...> lispund
     Wtsäde j giärdet 6 4/5
                     wreten 1/10                                         6 9/10
                     Höö                                                                            20
                     Humble gårdz stänge 300
      A ähr een vth engh, höö                                                               4
        Eenßäde moo och suartmyllajord
            Giärzle, brännemark, ållen
                skogh nötorfftigh,
                   mulebete gått

(Karttext:)

Maa eng
Hård walz engh
Betes mark
Onyttig måße
Onyttigh måse
Tuffuigh och sanck eengh med ale busker
Onyttig måße
Hård valz eengh
Skön walz eng medh all busker
Betes hage
Stufhult
Stenigh skön walz eengh
Vtmarken på alla sijdor
Betes mark medh booke skogh
Maa eng