Torpa: 64-65

(Rubrik:) Kindz häradt        Danicke sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Spätholmen hemman                1/4
                     Räntar smör             1 lispund
                     wreten A    1 3/5                                                2 1/5
     Wtsäde j  wreten B     1/5
                     wreterna C 2/5
                     Höö                                                                             10
     Eenßäde sand och suart mylla
                     jordh
     Giärzle, brännemark, ållen skog
                     på Gälaueen nötorfftig,
                     mulebete gåt
     Fiske watn ringa i Rådhu
                     siöö


    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Lilla Skettskamma hemman      1
                     Räntar smör             4 lispund
                     Wtsäde alz                                          6 3/5
                     Höö                                                                            25
     Eenßäde sugh och suart mylla jord
     Giärzle, brännemark, ållen
     skogh på giälaueen nötorfftig,
          mulebete gått
A  ähr tuå enge fiällar, lyda till
     Bärg, specificerat folio 69, hö                                                      1
B  ähr een engh, lyder till Giättebo,
     och hööet ähr in räcknat på
           Giättebo gårdh.

(Karttext:)

Onyttigh måse
Spätholmen
Betesmark med liungh och ene busker
På dhenna sijdan moter1 Rådhues egor
Maa och skön walz eng
Maa och stag walz engh
Betes hage
Tuffuigh engh
Skön walz eng
Onyttig måse
Skettskamma
Här möta Giättebodz egor
Maa eng
Betes mark
Måsig tuffuig hård walz eng
Rådhu lacus
Maa engh
Sanck eng
Här möta Bärgs egor
Bärgs egor

1 D.v.s. möter